ivan_komarek_manes_11

Vernisáž Body Search – Mánes

V rámci generace, která o sobě začala dávat vědět kolem poloviny 80. let 20. století řadou akcí a výstav, zaujal Ivan Komárek nezaměnitelné místo díky svému expresivnímu figurálnímu slovníku a hravému zobrazování magické smyslnosti každodenního života. Komárkovo neotřesitelné zaujetí tělem jako fyzickým, myšlenkovým a citovým „epicentrem“ lidského vnímání je patrné od samotného počátku jeho umělecké dráhy; i dnes naplňuje jeho tvorbu stále novou energií a chutí k čerstvým objevům.

Při své tvorbě Komárek rád zkouší nové materiály a technické postupy. Tyto nové materiály a postupy zpětně obohacují jeho výtvarnou řeč, která vychází do značné míry z tohoto stálého experimentování.

Lidské bytí jako ho vidí Ivan Komárek se příznačně projevuje jako věčný cyklus sbližování se a vzájemného odporu. Nejde proto pouze o fyzický náboj obnaženého těla, ale (snad především) o psychický náboj mezi těly. Erotický moment je zde všudypřítomný; ve většině Komárkových děl představuje mocný a vyslovený mezilidský katalyzátor.

Autorovo dílo lze vnímat jako humanistické vyznání života v jeho pestrém sledu konkrétních a bezprostředně prožitých okamžiků. Zároveň k nám však Komárek promlouvá o lidském tělu jako o symbolickém nositeli souvislejší kulturní paměti, která se z těchto okamžiků postupně a historicky skládá. Naléhavou smyslnost Komárkova projevu lze proto považovat za autentickou výpověď i k těm nejzávažnějším lidským otázkám.

Výstava Ivana Komárka ve výstavní síni Mánes je koncipována jako přehlídka tvorby posledních deseti let. S přihlédnutím ke specifickému prostoru výstavní síně Mánes jsou vystavované exponáty rozdělené do čtyř celků. V čele výstavního prostoru jsou ve velkém bloku prezentovány malby na plátně, které vznikly v letech 2007—2009. Na levé straně sálu a také v prostorové instalaci jsou vystaveny malby na plexiskle, které v tomto rozsahu nebyly dosud vystavovány. Další celek představuje díla z cyklu Černá série (malby na střešní lepence IPA) vytvořená v rozmezí let 2000—2006. V malém bočním prostoru výstavní síně jsou představovány drobnější práce – deset multiplů na plechu z roku 2003, drobné práce z polystyrénových podtácků instalované na textilii zavěšené přes prosklené stěny a nejnovější tvorba – malby na tvrzeném polystyrénu.

Při příležitosti výstavy vydávají Galerie Dolmen a Galerie Vltavín obsáhlou monografii díla Ivana Komárka s úvodním textem PhDr. Anny Janištinové.

Tisková konference 7/4/2010 - v 16 hod.

Vernisáž výstavy 7/4/2010 v 18 hod.

K výstavě promluví kurátor Richard Drury, monografii Ivana Komárka vydávanou při příležitosti výstavy představí PhDr. Anna Janištinová, knihu pokřtí Jan Kraus.

Ivan Komárek je svou tvorbou zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze, GASK — Galerie Středočeského kraje (Českého muzea výtvarných umění), Galerii výtvarného umění v Ostravě a v řadě soukromých sbírek u nás i v zahraničí (SRN, Itálie, USA, Rakousko, Nizozemsko, Finsko, Velká Británie, Francie aj.).

Comments are closed.