Ivan_Komarek-Rana_tvorba_01

Raná tvorba (1983 – 1988)

V letech strávených na pražské Akademii výtvarných umění jsem programově maloval podle přírody, pracoval s modelem, stavěl si zátiší. Studijní malbou bez jakých koliv efektů a experimentování jsem chtěl pochopit a uchopit okolní svět. Diplomovou práci jsem pojednal jako sérii portrétů. Chtěl jsem ukázat, že jsem se ve škole něco naučil a zvládl řemeslo. Po studiích jsem začal tvořit zcela volně a pokoušel se malovat svůj vnitřní svět. Vše začalo jako vždy u mne v kresbě.

Na papíře vznikaly desítky záznamů, výjevů a příběhů. Zajímal mě především člověk, vztah muže a ženy, napětí mezi opačnými pohlavími, konfliktní situace z toho vyplývající, a to vše vyjádřené akty. Objevovaly se náznaky interiérů, krajiny, často se deformovala měřítka, proporce i perspektiva. Je běžné, že začínající umělec chce najednou říci příliš mnoho, proto byly obrazy přeplněné figurami, předměty, zvířaty a informacemi. Tento přístup si vyžádal hledání nových výrazových prostředků. Z počátečních nezdarů jsem byl zoufalý, ale časem se technika skloubila se sdělením a obsahem. Období vyvrcholilo sérií maleb olejem a už i akrylem na plátně rozměrů 105 × 145 cm. Ty jsem se již nestyděl vystavit. Dnes, s odstupem času, mne tyto práce dojímají pro své napětí a tápání.

Comments are closed.