StavMysli

Nová stálá expozice GASK – Galerie středočeského kraje v Kutné Hoře.

Nové pojetí stálé expozice GASK – Galerie Středočeského kraje v Jezuitské koleji v Kutné Hoře se zásadně liší od její stávající podoby, kde se mapuje postupné historické budování sbírek. Liší se také od tradičního chronologického uspořádání na sebe navazujících (nebo vůči sobě se vymezujících) stylů a „-ismů“. Oproti zmíněným postupům je nová stálá expozice, představující výběr nejlepších děl ze sbírkového fondu GASK, založena na jednotlivých okruzích odpovídajících konkrétnímu úseku citového či myšlenkového rozpoložení člověka, který stojí u zrodu představených děl (například úzkost, osamocení, duchovnost, paměť, kontemplace).

Název „Stavy mysli“ znázorňuje cíl více odkrývat „psychické zázemí“ vzniku díla nejen v osobní rovině tvůrce, ale i v rovině společenských a historických reálií. Místo uskupení děl v expozici čistě podle časové či slohové vzájemnosti počítá nová expozice s konfrontováním děl, která mají společný uchopitelný rozměr vnitřního života člověka. Divák tak neprožívá expozici jako encyklopedický výklad dějin moderního umění, ale jako „cestu lidské mysli“ napříč širokým spektrem jejích reflexí.

Druhá část názvu, „Za obrazem“ naznačuje snahu divákům otevřít „skrytý svět“ ležící za každým představeným exponátem ve smyslu umělcovy vnitřní představivosti a jeho (mnohdy problematického) postavení ve společnosti, ve které žil. Kurátorem expozice je Richard Drury.

Obraz Dostaveníčko z roku 1993 (vyřezávaný sololit, asambláž, akryl na překližce, 122 x 165 cm) je vystaven v rámci nové stálé expozice Stavy mysli – za obrazem v GASK , Galerii středočeského kraje v Kutné Hoře.

Comments are closed.